Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rámcová dohoda na dodávku kancelářského papíru 2020 - 2022“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2019 01.07.2019 15:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 15.07.2019 09:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 15.07.2019 09:00
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2019 19.07.2019 10:00
Modernizace provozních IS
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 16.07.2019 11:00
„Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493“
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 01.07.2019 10:00
„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“,část 1 - stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2019 12.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016