Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na letní školy pro učitele v roce 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 09.12.2020 09:00
Nákup pasivních antidekubitních matrací
podlimitní Příjem nabídek 18.11.2020 03.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016