Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna výtahu v budově B KÚ KK včetně záručního servisu
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2021 15.10.2021 09:00
Vytvoření optického spojení mezi budovami KÚ KK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2021 07.10.2021 09:00
RÁDIOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ MIKROKLIMATU V PACHELBELOVĚ DOMĚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2021 01.10.2021 10:00
„Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 – 1/13 – D6 v oblasti Karlových Varů“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2021 11.10.2021 10:00
Virtuální realita GOAML
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 11.10.2021 09:00
Vybavení jazykové laboratoře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 04.10.2021 09:00
Autodílny SPŠ Ostrov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 30.09.2021 09:00
Zajištění provozu ZOS ZZS KVK
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2021 26.10.2021 10:00
Počítačová tomografie – CT - Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2021 18.10.2021 10:00
Modernizace mostu ev. č. 213-001a Křižovatka
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2021 04.10.2021 08:30
III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW
podlimitní Hodnocení 06.09.2021 22.09.2021 08:30
Dodávky pytlů na ostatní odpad
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2021 16.09.2021 15:00
Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
nadlimitní Příjem nabídek 03.09.2021 22.10.2021 10:00
Dodávky drogerie I
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2021 15.09.2021 13:00
Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2021 19.10.2021 10:00
všechny zakázky