Profil zadavatele: Karlovarský kraj


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doprava Exkurze EVVO – Farma Kozodoj
nadlimitní Zadáno 05.08.2021 11.08.2021 09:00
Doprava Exkurze EVVO – Školní statek Cheb – září a říjen
nadlimitní Zadáno 04.08.2021 10.08.2021 10:00
Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice
VZ malého rozsahu Zrušeno 26.07.2021 12.08.2021 09:00
Obnova vozového parku KÚ a RKK 2022-2026
nadlimitní Zadáno 20.07.2021 23.08.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace pro výměnu kogenerační jednotky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.07.2021 30.07.2021 10:00
Smlouva o veřejných službách pro období od 01.01.2021 do 31.12.2030 - MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.07.2021 14.07.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rekonstrukce budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.06.2021 15.07.2021 12:00
Zajištění dopravních služeb pro letní školy 2021
nadlimitní Zadáno 10.06.2021 18.06.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace ke zpracování projektové dokumentace akce: ISŠTE Sokolov – Revitalizace sportovní haly
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2021 18.06.2021 08:00
Předběžná tržní konzultace - Majetkový portál
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2021 10.06.2021 10:00
Úklidové práce pro Gymnázium Cheb 2021 - 2025
podlimitní Zadáno 31.05.2021 17.06.2021 09:00
Technická podpora TCKK
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 08.06.2021 09:00
Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta – část 2 – Výstavba objektů G1, G2, G3
nadlimitní Zadáno 11.05.2021 14.06.2021 09:00
BIM manažer pro projektovou dokumentaci „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2021 20.05.2021 10:00
BIM manažer pro projektovou dokumentaci Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 20.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016