Veřejná zakázka: II/198 Modernizace silnice Teplá – Horní Kramolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7461
Systémové číslo: P24V00000362
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-021248
Datum zahájení: 09.05.2024
Nabídku podat do: 17.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/198 Modernizace silnice Teplá – Horní Kramolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby „II/198 Modernizace silnice Teplá – Horní Kramolín“. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
Účelem stavby je modernizace úseku silnice II/198, jejíž cílem je zesílení konstrukce vozovky a optimalizace směrového a výškového vedení trasy v souladu s návrhovou kategorií silnice S 6,5/90, přeložka stykové křižovatky II/198 x III/19829, napojení sjezdů na nové vedení silnice a řešení odvodnění (příkopy, propustky). Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), který je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace, v závazném vzoru kupní smlouvy na frézovaný materiál (dále jen „Kupní smlouva 1“), který je Přílohou č. 13 zadávací dokumentace a v závazném vzoru kupní smlouvy na dřevní hmotu (dále jen „Kupní smlouva 2“), který je Přílohou č. 14 zadávací dokumentace (Smlouva, Kupní smlouva 1 a Kupní smlouva 2 dále jen jako „Smlouvy“), a v projektové dokumentaci a soupisu prací, které tvoří přílohy Smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 115 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy