Veřejná zakázka: Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7424
Systémové číslo: P24V00000325
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.04.2024
Nabídku podat do: 20.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je rekonstrukce stávajících hygienických zařízení ve 2. a 3. NP objektu v ulici K. H. Borovského 1267 v Sokolově. Objekt slouží jako domov mládeže při Střední škole živnostenské Sokolov, Žákovská 716.

V rámci rekonstrukce jsou navrženy tyto práce:
- vybourání několika nenosných příček, dveří včetně zárubní, otvorů do nenosných příček pro nové dveře, zařizovacích předmětů, připojovacích potrubí vodovodu a kanalizace;
- odstranění dlažby a obkladů v členění 2. NP levá a pravá část a 3. NP;
- nebude docházet k zásahům do nosných konstrukcí, nedojde k ovlivnění statiky objektu ani nebude narušen vzhled objektu;
- nově budou vyzděny příčky z pórobetonu;
- budou provedeny dlažby a obklady;
- SDK podhled;
- osazeny nové zařizovací předměty.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 914 825 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy