Veřejná zakázka: Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7151
Systémové číslo: P24V00000052
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.02.2024
Nabídku podat do: 13.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby "Stavební úpravy heliportu HEMS krajské nemocnice Karlovy Vary - pavilon akutní medicíny".
Jedná se mj. o realizaci druhé únikové lávky z plochy FATO, úpravu denního značení heliportu, včetně úprav světelných návěstidel, instalaci bezpečnostních ochranných sítí po celém obvodu atiky budovy, doplnění zařízení pro zdolávání požáru, úprava polohy ukazatele směru větru a jeho označení výstražným světlem. V souvislosti se zvětšením plochy FATO ze současných 19,0 m na 28,5 m, čemuž musí zároveň odpovídat úprava překážkových ploch a sektorů, musí být také provedena úprava ochranného zábradlí, které bude upraveno ve shodném designu jako stávající provedení, tedy se sítěmi z nerezových lanek. Nová úniková lávka i ochranné rošty budou provedeny s nosnou ocelovou konstrukcí, kotvenou do konstrukce platformy heliportu, která bude opatřena antikorozní úpravou galvanickým zinkováním, s žárově zinkovanými pororošty, resp. s nerezovými bezpečnostními sítěmi. Plocha čtvercového půdorysu o rozměrech 28,5x28,5 m ve střechovitém sklonu 1% od středové osy bude s povrchem z monolitického betonu vyztuženého sítí KARI a ochranným nátěrem se vsypem s metalickým plnivem pro pancéřované betonové podlahy. Bude provedeno značení a osvětlení se soustavou návěstidel, sestupovou světelnou soustavou, zábleskovým majákem, osvětleným ukazatelem směru větru. Bude instalován nový autonomní systém elektrické požární signalizace s automatickým pěnovým hasícím zařízením.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy