Veřejná zakázka: III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4730
Systémové číslo: P21V00000554
Evidenční číslo zadavatele: 15/ZPR/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-042070
Datum zahájení: 06.09.2021
Nabídku podat do: 22.09.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení stavebních prací na silnici III/210 36 s napojením na stavbu: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky k.ú. Horní Nivy (realizace proběhla v letech 2019 a 2020). Práce budou probíhat ve dvou fázích – první fáze výstavby větev A a větev B, druhá fáze výstavby větev C a D – rozsah výstavby je určen situací, která je součásti PD. Po celou dobu realizace stavby musí být zajištěn přístup a příjezd k areálu BMW po provizorní komunikaci i pro veškerou nákladní dopravu.
Součástí stavby jsou dle soupisu prací tyto stavební objekty:
SO 000 – Vedlejší a rozpočtové náklady
SO 101 – Okružní křižovatka
SO 131 – Dopravní značení
SO 301 – Odvodnění zpevněných ploch

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky