Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Provedení stavebních prací na silnici III/210 36 s napojením na stavbu: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky k.ú. Horní Nivy (realizace proběhla v letech 2019 a 2020). Práce budou probíhat ve dvou fázích – první fáze výstavby větev A a větev B, druhá fáze výstavby větev C a D – rozsah výstavby je určen situací, která je součásti PD. Po celou dobu realizace stavby musí být zajištěn přístup a příjezd k areálu BMW po provizorní komunikaci i pro veškerou nákladní dopravu.
Součástí stavby jsou dle soupisu prací tyto stavební objekty:
SO 000 – Vedlejší a rozpočtové náklady
SO 101 – Okružní křižovatka
SO 131 – Dopravní značení
SO 301 – Odvodnění zpevněných ploch
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Helena Budeanuová
e-mail: budeanuova.helena@ksusk.cz
tel: +420607094208
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 22.09.2021 08:30
Datum zahájení: 06.09.2021 13:45