Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW
Odesílatel Helena Budeanuová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2021 13:45:55
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (388.79 KB)