Veřejná zakázka: ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3918
Systémové číslo: P20V00000552
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-041191
Datum zahájení: 09.09.2020
Nabídku podat do: 25.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na obě části veřejné zakázky. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je nákup nábytku a ICT vybavení pro objekt SO706.

Dodávkou veškerého vybavení v rámci této veřejné zakázky je myšlena dodávka včetně dopravy a montáže.

Části tohoto zadávacího řízení:

Část A – Nákup nábytku
-veškeré vybavení bude nové (nesmí být repasované ani jinak před dodáním jinak použité)
-veškeré barvy, vzory a dezény budou vybrány a odsouhlaseny před samotnou dodávkou nábytku
-účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách uvedou detailní popis nabízeného vybavení (detailní parametry jednotlivých komponent, jejich označení, typ a výrobce – pokud bude odlišný od výrobce ostatních komponent)
-součástí dodávky je i kompletní doprava a instalace dle požadavku objednatele (likvidace balícího materiálu je plně v režii dodavatele)
-nábytek není možné před vlastní instalací skladovat v prostorách zadavatele

Část B – Nákup ICT
-veškeré vybavení bude nové (nesmí být repasované ani jinak před dodáním jinak použité)
-všechny komponenty PC sestavy (samotný PC, myš, případný zdroj, propojovací a připojovací kabely) budou v barevných odstínech černé, šedé nebo stříbrné
-z jednotlivých komponent bude sestavena PC sestava, která bude obsahovat samotný PC, LCD monitor, klávesnici, myš, propojovací a připojovací kabely (délky kabelů specifikovány v příloze Podrobná specifikace)
-účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách uvedou detailní popis nabízeného vybavení (detailní parametry jednotlivých komponent, jejich označení, typ a výrobce – pokud bude odlišný od výrobce ostatních komponent), včetně fotografií nabízeného vybavení (viz technická kvalifikace)
-dodavatel dodá před samotnou dodávkou vybavení jeden kus PC (ne mini PC) s nainstalovaným operačním systémem dle požadavku zadavatele, zadavatel provede kontrolu tohoto vybavení, zda odpovídá nabídce dodavatele, dále provede konfiguraci a instalaci svého programového vybavení, následně tento PC vrátí zpět dodavateli, který provede klonování vzorového systému na všechny ostatní PC (s výjimkou mini PC). Dodání tohoto jednoho kusu PC může být provedeno kdykoli po podpisu smlouvy, tzn. že není závislé na termínu plnění veřejné zakázky.
-součástí dodávky je i kompletní instalace, propojení a oživení dodaného vybavení – zadavatel bude přebírat jednotlivé vybavení vybalené, nainstalované, propojené, oživené a připravené k předvedení plné funkčnosti zadavateli v místě určené zadavatelem (likvidace balícího materiálu je plně v režii dodavatele)
-účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách předloží prohlášení o shodě vč. certifikace CE a ověřených měřících protokolů ke všemu nabízenému vybavení. Pokud bude mít zadavatel pochybnosti o pravosti prohlášení o shodě a certifikátů, bude vyžadovat doplnění dalších dokladů dokazující pravost (viz technická kvalifikace).
-ICT není možné před vlastní instalací skladovat v prostorách zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy