Veřejná zakázka: Část B - Nákup ICT

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3920
Jedná se o část veřejné zakázky: ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706

Název a popis předmětu

  • Název: Část B - Nákup ICT

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné této části je nákup ICT vybavení pro objekt SO706. Dodávkou veškerého vybavení je myšlena dodávka včetně dopravy a montáže.

- veškeré vybavení bude nové (nesmí být repasované ani jinak před dodáním jinak použité)
- všechny komponenty PC sestavy (samotný PC, myš, případný zdroj, propojovací a připojovací kabely) budou v barevných odstínech černé, šedé nebo stříbrné
- z jednotlivých komponent bude sestavena PC sestava, která bude obsahovat samotný PC, LCD monitor, klávesnici, myš, propojovací a připojovací kabely (délky kabelů specifikovány v příloze Podrobná specifikace)
- účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách uvedou detailní popis nabízeného vybavení (detailní parametry jednotlivých komponent, jejich označení, typ a výrobce – pokud bude odlišný od výrobce ostatních komponent), včetně fotografií nabízeného vybavení (viz technická kvalifikace)
- dodavatel dodá před samotnou dodávkou vybavení jeden kus PC (ne mini PC) s nainstalovaným operačním systémem dle požadavku zadavatele, zadavatel provede kontrolu tohoto vybavení, zda odpovídá nabídce dodavatele, dále provede konfiguraci a instalaci svého programového vybavení, následně tento PC vrátí zpět dodavateli, který provede klonování vzorového systému na všechny ostatní PC (s výjimkou mini PC). Dodání tohoto jednoho kusu PC může být provedeno kdykoli po podpisu smlouvy, tzn. že není závislé na termínu plnění veřejné zakázky.
- součástí dodávky je i kompletní instalace, propojení a oživení dodaného vybavení – zadavatel bude přebírat jednotlivé vybavení vybalené, nainstalované, propojené, oživené a připravené k předvedení plné funkčnosti zadavateli v místě určené zadavatelem (likvidace balícího materiálu je plně v režii dodavatele)
- účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách předloží prohlášení o shodě vč. certifikace CE a ověřených měřících protokolů ke všemu nabízenému vybavení. Pokud bude mít zadavatel pochybnosti o pravosti prohlášení o shodě a certifikátů, bude vyžadovat doplnění dalších dokladů dokazující pravost (viz technická kvalifikace).
- ICT není možné před vlastní instalací skladovat v prostorách zadavatele.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Sokolov

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky