Veřejná zakázka: Vedení účetnictví a poradenství v oblasti daní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3388
Systémové číslo: P20V00000019
Datum zahájení: 23.01.2020
Nabídku podat do: 05.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vedení účetnictví a poradenství v oblasti daní
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné je vedení účetnictví a poradenství v oblasti daní Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvkové organizaci, v období od 1. 3. 2020 na dobu neurčitou.

Požadavky v oblasti účetnictví:
• zpracování dokladů předaných příspěvkovou organizací v listinné a elektronické podobě od 1. 3. 2020, jedná se o zaúčtování více než 31 tisíc účetních položek/rok – tyto položky se sestávají ze zaúčtování mezd, předpisů pohledávek ke klientům, pojišťovnám a sesterské organizaci DPS Spáleniště, dále účtování přijatých faktur, účtování pokladních dokladů, účtování bankovních výpisů a účtování interních dokladů (odpisy, předpisy plateb aj.)
• pomoc při vytváření a účtování vnitřních účetních dokladů.

Požadavky v oblasti daní:
• kontrola sestav, vzájemné odsouhlasení a příprava k odeslání do CSÚIS.

Požadavky ostatní:
• fyzická přítomnost pracovníka v místě plnění zakázky, tj. na adrese Americká 2176/52, 350 02 Cheb v rozsahu min. 16 hodin týdně,
• veškeré účetní operace budou prováděny v programu pro integrované řešení ekonomických agend veřejné správy společnosti GORDIC spol. s r.o. – výpočetní techniku s tímto programovým vybavením poskytne zadavatel v místě plnění.
• kontrola čtvrtletních výkazů, případné opravy z hlediska zpětné vazby z CSÚIS (čtvrtletně),
• tvorba rozpočtových analýz,
• vypracování reportů pro Karlovarský kraj (finanční plány, střednědobé výhledy, závěrečné zprávy),
• zpracování žádostí o dotace MPSV ČR
• výkaznictví dle požadavků příspěvkové organizace.

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky