Veřejná zakázka: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3019
Systémové číslo VZ: P19V00000364
Evidenční číslo zadavatele: 7/OR/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-021347
Datum zahájení: 25.06.2019
Nabídku podat do: 31.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je novostavba okružní křižovatky (umístěna cca v km 63,210, s vnějším průměrem 50 m s jednopruhovým okružním pásem š. 4,70 m, dlážděným prstencem š. 2,50 m a středovým ostrovem D=35,60 m, který bude navýšen do kulového vrchlíku) na silnici II/210 v provozním staničení cca km 62,897 – 63,523. Okružní křižovatka má tři ramena, kde dvě jsou pokračování silnice II/210 a jedno dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky. Součástí objektu je vybourání části stávající betonové zdi a zhotovení nové zárubní zdi s napojením na stávající zeď. Dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky překonává dle platného územní plánu obce Dolní Nivy lokální biokoridor, z toho důvodu je navržen migrační objekt, který bude také sloužit pro převedení povrchových srážkových vod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 78 727 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky