Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.07.2019 13:06:32
Předmět Vysvětlení č. 2

viz příloha


Přílohy
- 02_SUS KV_Podkrušn. výsypka_č. 2.pdf (164.31 KB)
- 02_ příloha vysvětlení č. 2_Kubaturové listy - var. C2 - KSÚS KK.PDF (49.52 KB)