Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2019 11:22:34
Předmět Vysvětlení č. 1

viz příloha


Přílohy
- 01_SUS KV_Podkrušn. výsypka_č. 1.pdf (291.18 KB)