Veřejná zakázka: Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2994
Systémové číslo: P19V00000339
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-044289
Datum zahájení: 18.06.2019
Nabídku podat do: 30.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je prosvětlení lokality, redukce nežádoucích keřových porostů v ploše bezlesí ve vrcholových partiích zájmového území Vladař. Jedná se o přípravu pozemků o rozloze cca 7,8 ha vč. opatření ke zlepšení biodiverzity, která budou směřována na rostlinná společenstva s cílem potlačit expanzní druhy dřevin a ruderální vegetace. Bude se jednat především o tyto práce: asanační seč, mýcení křovin, kácení dřevin, péči o bylinný porost zahrnující ruční sečení a vyhrabávání. Realizací dojde k podpoře živočišných druhů, především zbudováním nových úkrytů. Ty povedou ke zvýšení atraktivity území pro nová osídlení a ke zlepšení podmínek pro druhy, které se v lokalitě již vyskytují.

Veřejná zakázka „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji“ je rozdělena na dvě části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních.
Tato zadávací dokumentace řeší realizaci části č. 1 - "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař".

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky