Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař
Odesílatel Jaroslav Štěpán
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2019 09:17:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Hezký den.


Přílohy
- vysvetleni_2.pdf (564.68 KB)