Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je prosvětlení lokality, redukce nežádoucích keřových porostů v ploše bezlesí ve vrcholových partiích zájmového území Vladař. Jedná se o přípravu pozemků o rozloze cca 7,8 ha vč. opatření ke zlepšení biodiverzity, která budou směřována na rostlinná společenstva s cílem potlačit expanzní druhy dřevin a ruderální vegetace. Bude se jednat především o tyto práce: asanační seč, mýcení křovin, kácení dřevin, péči o bylinný porost zahrnující ruční sečení a vyhrabávání. Realizací dojde k podpoře živočišných druhů, především zbudováním nových úkrytů. Ty povedou ke zvýšení atraktivity území pro nová osídlení a ke zlepšení podmínek pro druhy, které se v lokalitě již vyskytují.

Veřejná zakázka „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji“ je rozdělena na dvě části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních.
Tato zadávací dokumentace řeší realizaci části č. 1 - "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař".
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Jaroslav Štěpán, tel.: 354 222 608, e-mail: jaroslav.stepan@kr-karlovarsky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 15.07.2019 09:00
Datum zahájení: 18.06.2019 08:59