Veřejná zakázka: Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2693
Systémové číslo: P19V00000038
Evidenční číslo zadavatele: 1/ZPR/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-012212
Datum zahájení: 07.02.2019
Nabídku podat do: 28.02.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava silnice III/2149 v km cca 0,220 – 0,380 Cheb, Pivovarská ulice. Nová konstrukce vozovky a vydláždění autobusových zastávek, lokální sanace vozovky v místech výkopu kanalizace, výměna stávajících uličních vpustí za nové, nové vodorovné dopravní značení v celém úseku, přemístění nové svislé dopravní značky, výškové úpravy poklopů šoupat (voda, plyn), hydrantu, uliční vpusti, demontáž nefunkčního plynovodu z důvodu výškové kolize se sanací vozovky, vydláždění nové přídlažby z žulových kostek. To vše v koordinaci s projektem Stavební úpravy chodníků a MK jehož investorem je Město Cheb. Po dokončení konstrukčních vrstev a položení vyztužující geomříže dojde k položení asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 22S tl. 80 mm v celém rozsahu krytu cca 1662,50 m2, asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16S tl. 70 mm v celém rozsahu krytu cca 1662,50 m2, postřik spojovací emulze, položení asfalt. betonu pro obrusné vrstvy SMA 11S tl. 40 mm v ploše cca 1 650 m2. Autobusové zálivy budou řešeny položením velkých kamenných kostek 150/170 mm do betonového lože.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 6 112 708 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky