Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Oprava silnice III/2149 v km cca 0,220 – 0,380 Cheb, Pivovarská ulice. Nová konstrukce vozovky a vydláždění autobusových zastávek, lokální sanace vozovky v místech výkopu kanalizace, výměna stávajících uličních vpustí za nové, nové vodorovné dopravní značení v celém úseku, přemístění nové svislé dopravní značky, výškové úpravy poklopů šoupat (voda, plyn), hydrantu, uliční vpusti, demontáž nefunkčního plynovodu z důvodu výškové kolize se sanací vozovky, vydláždění nové přídlažby z žulových kostek. To vše v koordinaci s projektem Stavební úpravy chodníků a MK jehož investorem je Město Cheb. Po dokončení konstrukčních vrstev a položení vyztužující geomříže dojde k položení asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 22S tl. 80 mm v celém rozsahu krytu cca 1662,50 m2, asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16S tl. 70 mm v celém rozsahu krytu cca 1662,50 m2, postřik spojovací emulze, položení asfalt. betonu pro obrusné vrstvy SMA 11S tl. 40 mm v ploše cca 1 650 m2. Autobusové zálivy budou řešeny položením velkých kamenných kostek 150/170 mm do betonového lože.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Helena Budeanuová
e-mail: budeanuova.helena@ksusk.cz
tel: +420607094208
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 28.02.2019 11:00
Datum zahájení: 07.02.2019 14:07