Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb
Odesílatel Helena Budeanuová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2019 14:07:04
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (564.80 KB)