Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb
Odesílatel Helena Budeanuová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2019 09:34:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace - upřesnění. Vysvětlení + přílohy jsou umístěny ve veřejných dokumentech - vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (493.05 KB)