Veřejná zakázka: Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2467
Systémové číslo VZ: P18V00000468
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-031404
Datum zahájení: 11.09.2018
Nabídku podat do: 26.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“, v rozsahu specifikovaném projektovými dokumentacemi a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Předmětem plnění je také dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička). Dále je předmětem plnění zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení, dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic a správa majetku

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky