Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta – část 2 – Výstavba objektů G1, G2, G3
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2021 14.06.2021 09:00
Prostorová analýza pro podporu správních řízení, výběr vhodných profilů k projekci a realizaci malých vodních nádrží (MVN) na území celého Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 21.05.2021 09:00
BIM manažer pro projektovou dokumentaci „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 20.05.2021 10:00
BIM manažer pro projektovou dokumentaci Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 20.05.2021 10:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - I
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 07.06.2021 10:00
RESTAUROVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ PRO NOVOU EXPOZICI MUZEA CHEB II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 26.05.2021 10:00
Nákup osobního automobilu pro Císařské lázně, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 10.05.2021 09:00
Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2021 10.05.2021 10:00
III/22129 Sadov - Lesov
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2021 18.05.2021 08:30
III/2183 Liboc
podlimitní Hodnocení 22.04.2021 12.05.2021 08:30
II/219 Boží Dar - Klínovec
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2021 17.05.2021 08:30
Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2021 07.05.2021 09:00
Tísňový systém pro potřeby klientů a signalizační náramky pro klienty – přivolání pomoci
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2021 10.05.2021 09:00
„Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělání Zahradník a Zahradnické práce“
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2021 05.05.2021 10:00
„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary – vybavení depozitáře“ část 1 - Nábytek a příslušenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2021 06.05.2021 10:00
všechny zakázky