Profil zadavatele: Gymnázium Ostrov

  • Název: Gymnázium Ostrov
  • IČO: 49753771
  • Adresa:
    Studentská 1205
    36301 Ostrov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_81.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení ICT vybavení pro kompetenční centrum pro 3D
podlimitní Zadáno 15.07.2019 01.08.2019 09:00
Vybavení Multifunkční přírodovědné učebny a kabinetu Gymnázia Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 11.07.2019 10:30
Stavební úpravy učebny Gymnázia Ostrov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 11.07.2019 10:00
Projekt bezpečná škola
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 11.09.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016