Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 04.06.2019 10:00
Nákup ojetého vozidla SUV nebo Off Road
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2019 10.06.2019 09:00
Oprava střešního pláště původních garáží v Karlových Varech
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 12.06.2019 10:00
Revize elektrických zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 24.05.2019 10:00
Malby a výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 27.05.2019 09:00
Zajištění výuky předmětu Řízení motorových vozidel ve školním roce 2019/2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 27.05.2019 11:00
Revitalizace chodeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 28.05.2019 10:00
Hotelová škola ML – Zabezpečení vstupů do škol
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2019 21.05.2019 09:00
Dodávka a výměna podlahové krytiny v budově Dětského domova Plesná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2019 23.05.2019 09:00
„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“
podlimitní Hodnocení 02.05.2019 22.05.2019 10:00
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.05.2019 03.06.2019 10:00
Vybavení koupelen a wc - dodávka a montáž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.05.2019 28.05.2019 10:00
Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2019 14.06.2019 12:00
„Restaurování kamen Willibalda Russe“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2019 28.05.2019 10:00
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2019 15.05.2019 09:00
všechny zakázky