Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Truhlářské prvky pro etnografickou expozici statku v Milíkově“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2021 12.02.2021 10:00
„Rámcová smlouva na zajištění přepravy žáků a pedagogů“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2021 03.02.2021 10:00
Ochranné prostředky – respirátory FFP 2 a FFP3
podlimitní Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 10:00
Potrubní pošta – rozšíření systému do pavilonu C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2021 09.02.2021 10:00
Modernizace mostu ev. č. 21222-1 Milhostov
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2021 10.02.2021 08:30
Revize, kontroly, servis a opravy vzduchotechnických zařízení – nemocnice Cheb
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov
podlimitní Příjem nabídek 12.01.2021 02.02.2021 08:30
Výměna stávajících rozvodů kanalizace - objekt A1
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.12.2020 20.01.2021 09:00
Výměna výplní otvorů ve fasádě budovy Závodu Míru 339/144,Karlovy Vary-Stará Role
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2020 14.01.2021 10:00
Vybavení oddělení kardiocentra KKN a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.12.2020 13.01.2021 11:00
Revize, zkoušky a servis dieselagregátů nemocnice Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.12.2020 22.01.2021 10:00
Profylaktická kontrola záložních zdrojů UPS v nemocnici Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.12.2020 22.01.2021 10:30
Malování výjezdových základen ZZS KVK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.12.2020 28.12.2020 08:30
Poskytování komplexních služeb BOZP a PO 2021-2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.12.2020 28.12.2020 08:00
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na letní školy pro učitele v roce 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2020 08.01.2021 09:00
všechny zakázky