Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavebně technický průzkum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2020 20.10.2020 10:00
Dodávky spotřebního materiálu pro barvení imunohistochemických preparátů s výpůjčkou barvicího automatu
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2020 12.10.2020 10:00
Servis chladících zařízení Karlovarské krajské nemocnice a. s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 01.10.2020 10:00
Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2020 06.10.2020 09:00
Nový úložný systém a dovybavení příručního depozitáře GUKV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2020 01.10.2020 09:00
Gymnázium Sokolov - přístřešek pro venkovní učebnu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2020 01.10.2020 09:00
Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o. - 2. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2020 24.09.2020 09:00
Vybavení pro CISCO Academy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2020 30.09.2020 10:00
Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - střešní ventilátory
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2020 21.09.2020 09:00
ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706
podlimitní Hodnocení 09.09.2020 25.09.2020 09:00
Vybavení odborné učebny laboratorních technik a Modernizace odborných učeben zubních techniků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2020 13.10.2020 09:00
ISŠTE Sokolov – Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v období 2020 - 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2020 24.09.2020 10:00
Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA v Hazlově na rok 2021
podlimitní Příjem nabídek 04.09.2020 30.09.2020 08:00
Dodávka drogerie pro ZZS KVK
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2020 17.09.2020 10:00
Nákup echokardiografických přístrojů
podlimitní Hodnocení 03.09.2020 21.09.2020 10:00
všechny zakázky