Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 10.07.2019 09:00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 10.07.2019 09:00
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2019 19.07.2019 10:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 24.06.2019 09:00
Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o. – 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 24.06.2019 09:00
Modernizace provozních IS
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 16.07.2019 11:00
„Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493“
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 01.07.2019 10:00
Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji – část 1 - vyhodnocení ohroženosti 4 eventů (měkkých cílů), včetně tvorby bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, vzdělávací semináře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2019 21.06.2019 09:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - Část 43 veřejné zakázky - Zdravotnické výrobky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2019 25.06.2019 10:30
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2019 17.06.2019 10:00
Informační systém - software k zajištění zaměstnanecké, klientské a organizační agendy pro Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2019 25.06.2019 13:00
Dodávka a výměna podlahové krytiny v budově Dětského domova Plesná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2019 12.06.2019 09:00
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2019 20.06.2019 09:00
Stavební úpravy bezbariérového řešení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2019 14.06.2019 10:30
Dodávka vybavení IT a prvků pro zajištění vnitřní konektivity školy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2019 14.06.2019 09:00
všechny zakázky