Profil zadavatele: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

  • Název: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
  • IČO: 72053801
  • Adresa:
    Zámecká 1
    35600 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_121.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce objektů v muzeu Krásno – opravy fasády, střech, oken a rozvodů vč. PD“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 27.06.2018 09:00
Dodávka a montáž ocelových prvků plotových dílců ředitelství muzea Sokolov – Myslivna č.p. 160 a dodávka a montáž oplocení Barokního domu č.p.161 “
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 25.05.2018 09:00
Sklep zámku – stavební práce II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2017 25.10.2017 09:00
Projektová dokumentace – opravy místností ze stávající knihovny na muzeum
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2017 18.10.2017 09:00
Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2017 27.09.2017 09:00
Tisky pro Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje v období 1.9.2017 – 31.12.2018
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2017 07.08.2017 12:00
„Změna způsobu vytápění administrativního objektu č.p.160“- Vrchlického Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 20.07.2017 09:00
„Dotisk čtyř druhů geoprůvodců“
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.05.2017 31.05.2017 14:00
Výroba modelu povrchového lomu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 07.04.2017 23:30
Krásno: Osazení kamerového systému – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 31.10.2016 10:00
Sklep zámku – odkrytí základů tvrze
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 06.10.2016 12:00
Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 27.09.2016 16:00
Krásno: Důlní drážka 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2016 26.08.2016 12:00
„Oprava střechy zámku “
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 17.08.2016 10:00
„Krásno: Osazení kamerového systému – 1. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 19.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016