Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu Barokního domu, projektová dokumentace, rozpočty – stavebně historický průzkum, archeologický průzkum, ul. Vrchlického 161 – záměr depozitní prostory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3173
Systémové číslo: P19V00000518
Datum zahájení: 07.10.2019
Nabídku podat do: 21.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce objektu Barokního domu, projektová dokumentace, rozpočty – stavebně historický průzkum, archeologický průzkum, ul. Vrchlického 161 – záměr depozitní prostory
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je projektová dokumentace na stavební úpravy barokního objektu rodinného domu v ulici Vrchlického č.p.161 v Sokolově. Jedná se o jednopodlažní , nepodsklepený rodinný dům s využitelným podkrovím. Zastřešený mansardovou střechou. Objekt se nachází v centru města vedle ředitelství muzea Sokolov. V katastru nemovitostí je zapsán jako nemovitá kulturní památka. V současné době je objekt nevyužíván. Předpokládané stavební práce na objektu jsou statické zajištění a oprava stropu, dispoziční úpravy, nové podlahy, opravy omítek, možné hydroizolace, snížení energetické náročnosti, nový zdroj tepla a vytápění, nové rozvody zdravotechniky, elektro a slaboproudu. Podle požadavku HZS lze předpokládat i provedení EPS a dálkového přenosu na HSZ. Projektová dokumentace bude rozdělena na 2 etapy. Dále součástí provedených prací bude stavebně historický průzkum budovy, četně papírového a elektronického zpracování. Další součástí nabídky bude provedení předběžného archeologického průzkumu budovy, včetně provedení 6 ks sond uvnitř a vně budovy.
V první etapě bude zpracována studie, ve které bude investorem projednáno dispoziční řešení. Tato studie bude sloužit jako podklad pro další etapu.
Ve druhé etapě bude vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby doplněná o náležitosti potřebné pro projednání ve stavebním řízení. Součástí bude vyřízení stavebního povolení, včetně projednání se všemi dotčenými orgány a institucemi a vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr v cenové hladině URS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 • IČO: 72053801
 • Poštovní adresa:
  Zámecká 1
  35600 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zámecká 1
35600 Sokolov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky