Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Správa výpočetní techniky a datových sítí pro ISŠ Cheb,p.o. - 2019
Odesílatel Tomáš Mašek
Organizace odesílatele Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace [IČO: 00077461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2018 15:47:43
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek na správu IT a datových sítí ISŠ Cheb, p. o. 2019


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - správa IT.pdf (2.97 MB)
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx (13.55 KB)
- Příloha č. 2 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.DOCX (31.21 KB)
- Příloha č. 3 - Technická specifikace.docx (17.96 KB)
- Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy.docx (29.63 KB)