Veřejná zakázka: „Provádění technického zajištění archeologických výkopových prací a příslušné dokumentace IV“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7458
Systémové číslo: P24V00000359
Datum zahájení: 06.05.2024
Nabídku podat do: 21.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Provádění technického zajištění archeologických výkopových prací a příslušné dokumentace IV“
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provádění archeologických prací na základě Rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy, a to s jedním účastníkem, které spočívají:
• v provádění výkopových prací na archeologických nalezištích, převážně ruční práce (začišťování ploch archeologických terénů s nářadím; ruční snižování přirozených či mechanických vrstev);
• zajištění terénních technických prací a zajištění základního rozdělení nálezů, to vše v souvislosti s prováděním archeologického výzkumu;
• dokumentátorských pracích (dodávka základních dokumentačních prací [kresebné práce, fotografické práce, jednoduché geodetické práce (nivelace), měření a výkresy plánů, řezů, připojení na souřadnicovou a nivelační síť]; rozčlenění archeologických nálezů; příprava podkladů pro vypracování odborné zprávy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 742 424 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy