Veřejná zakázka: Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2024-2028

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7261
Systémové číslo: P24V00000162
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-010585
Datum zahájení: 07.03.2024
Nabídku podat do: 09.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2024-2028
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby.
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou služby spočívající v poskytování komplexních hlasových a datových telekomunikačních služeb pro centrálního zadavatele, tj. Karlovarský kraj, a pro pověřující zadavatele, tj. Karlovarským krajem založené nebo zřízené organizace, jakož i obce a města ve správním obvodu Karlovarského kraje a jimi založené nebo zřízené organizace, zapojené do zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody („telekomunikační služby“).
Telekomunikačními službami se rozumí zejména:
a) poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora,
b) poskytování pevných hlasových a datových telekomunikačních služeb,
c) zabezpečení prioritního volání pro vybrané SIM karty,
d) poskytování veškerých ostatních služeb a plnění specifikovaných v zadávacích podmínkách,
e) zajištění všech činností souvisejících se zajištěním v předchozích odrážkách uvedených služeb a plnění,
a to podle potřeb a požadavků zadavatele a pověřujících zadavatelů.
Telekomunikační služby budou poskytovány na základě:
a) účastnických smluv, jež budou uzavírány mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem, nebo pověřujícími zadavateli, na základě rámcové dohody, a
b) účastnických smluv uzavřených mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem, nebo pověřujícími zadavateli, jež budou platné a účinné v den nabytí účinnosti rámcové dohody,
(„účastnické smlouvy“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 59 410 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota činí 45 700 000 Kč bez DPH (za dobu trvání rámcové dohody v délce 36 měsíců).
  Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku činí 13 710 000 Kč bez DPH.
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně předpokládané hodnoty vyhrazené
  změny závazku činí 59 410 000 Kč bez DPH.
  Maximální hodnota služeb, které lze za dobu trvání rámcové dohody na základě rámcové dohody poskytnout, činí 80 000 000 Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor vnitřních záležitostí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky