Veřejná zakázka: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXVI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 5820
Systémové číslo: P22V00000863
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-043494
Datum zahájení: 25.10.2022
Nabídku podat do: 28.11.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXVI
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ (dále též „VZ“) je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD"). VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na části dle příslušné klasifikace CPV a dále rovněž u některých dodávek dle jejich jednotlivých druhů. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část 58, 59 a 60:
Část 58 veřejné zakázky - Lékařský nábytek - lehátka
Část 59 veřejné zakázky - Lékařský nábytek - ostatní
Část 60 veřejné zakázky - Pojízdná křesla
Předmět plnění zahrnuje jak dodávku nábytku a dalšího vybavení a zařízení s požadovanými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy. Dodavatel dopraví, složí a instaluje dodávaný nábytek a další vybavení a zařízení až na konkrétní místo určení v souladu s příslušnou projektovou dokumentací.
Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy