Veřejná zakázka: Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4457
Systémové číslo: P21V00000281
Datum zahájení: 21.04.2021
Nabídku podat do: 07.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN" v Mnichově, p. o." v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací.
Jedná se o výměnu a opravu stávajících dřevěných oken v podkroví a na přilehlé mezipodestě schodiště. Stávající okna, určená k výměně se budou demontovat postupně, dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací zpracovaného vybraným dodavatelem. Po provedení bouracích prací budou otvory stavebně začištěny a připraveny na osazení nových oken. Do začištěných otvorů se osadí nová plastová pětikomorová okna zasklená tepelně izolačním dvojskelm. Konečná povrchová úprava bude dle stávajícího ostění. Členění oken bude zachováno stávající.
V místech, kde budou osazena nová okna se vybourají vnější i vnitřní parapety. Vnější parapety se vymění za nové z poplastovaného AL plechu. Vnitřní parapety budou bílé, z vysoce lisované dřevotřísky potažené laminátem.
U oken, která nebudou měněna, ale pouze opravována budou pouze vysazena křídla.

Při zahájení realizace stavby bude namontováno a začištěno jedno (1) vzorové okno, které bude sloužit jako etalonový vzorek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy