Veřejná zakázka: „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje – výkon autorského dozoru projektanta“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4071
Systémové číslo: P20V00000707
Datum zahájení: 11.11.2020
Nabídku podat do: 27.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje – výkon autorského dozoru projektanta“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je výkon činnosti autorského dozoru nad prováděním stavby v rozsahu dle aktuální metodiky UNIKA a poskytnutí odborných souvisejících výkonů. Výkon činnosti autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti v průběhu:
a) zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
b) realizační přípravy projektu a v navazujících fázích pro účely realizace výstavby;
c) realizace stavby zhotovitelem.

Tato veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, „Výzva VII programu podpory Služby infrastruktury“, prioritní osa „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, specifický cíl 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“, vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_331/0023476.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků