Veřejná zakázka: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky – zpracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3281
Systémové číslo: P19V00000626
Datum zahájení: 20.11.2019
Nabídku podat do: 05.12.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky – zpracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště pro návštěvníky Pietního místa zajateckého tábora v Jindřichovicích; zpracování projektové dokumentace místní úpravy příjezdové komunikace s napojením na přilehlou silnici III. třídy. Stávající pozemek pro parkoviště by měl být využit v maximální ploše s předpokládanou kapacitou pro stání 20 osobních aut a dvou stání pro autobusy. Dále je předmětem obstarání potřebných povolení k realizaci díla.

Součástí plnění v rámci tohoto výběrového řízení je výkon autorského dozoru.

Požadavky na rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti
- Zpracování návrhu
- Přípravné práce (průzkumy, rozbory, atd.)
- Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
- Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
- Obstarání potřebných vyjádření a stanovisek pro potřeby ÚŘ a SŘ
- Vlastní obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Výkon autorského dozoru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky