Veřejná zakázka: II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany, přeložka serpentiny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3233
Systémové číslo: P19V00000578
Evidenční číslo zadavatele: 1/OR/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-010065
Datum zahájení: 23.03.2020
Nabídku podat do: 28.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany, přeložka serpentiny
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je modernizace silnice II/207 v úseku č. 4 v trase Brložec – Lažany, která řeší kompletní přeložku stávajících serpentin do nové trasy silnice s novým směrovým i výškovým řešením. Navazuje na dva související a již stavebně dokončené úseky modernizace silnice II/207 v trase Brložec - Lažany, a to úseky č. 3 a 5. Směrové řešení je navrženo „S” křivkou o dvou protisměrných obloucích, poloměry oblouků jsou voleny s důrazem na plynulost dopravy a konstantní směrodatnou rychlost 70 krn/h, aby nebylo nutné rozšiřovat oblouky dle ČSN. Stavba zahrnuje modernizaci a novostavbu komunikace v celkové délce 697,0 m silnice II/207, z toho je 227,0 m modernizace (jedná se o úseky napojení na stávající komunikaci) a 470,0 m novostavba.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 18 013 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy