Veřejná zakázka: Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách - zhotovitel stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3185
Systémové číslo: P19V00000530
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-006701
Datum zahájení: 14.10.2019
Nabídku podat do: 11.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách - zhotovitel stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je vybudování visuté ocelové lávky s dřevěnou mostovkou. Lávka řeší převedení cyklostezky pro pěší a cyklisty (č. 6) přes řeku Ohři. Cyklostezka je vedena údolím řeky Ohře a v současnosti je převáděna lávkou umístěnou cca 500 m po toku. Součástí plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách. Plnění veřejné zakázky dále zahrnuje zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky