Veřejná zakázka: Studie výstavby Společného operačního střediska složek IZS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2499
Systémové číslo: P18V00000500
Datum zahájení: 26.09.2018
Nabídku podat do: 19.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie výstavby Společného operačního střediska složek IZS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je návrh řešení a zpracování dokumentace: „Studie výstavby Společného operačního střediska složek IZS“ (dále také jen „Studie“), v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

Prioritními požadavky zadavatele jsou především provozní a technologická účelnost, dále také kvalita urbanistického, objemového, a konstrukčního řešení a návrhu zásad esteticko-architektonického řešení.

Studie bude dokumentovat urbanistické a architektonické řešení objektu Společného operačního střediska v rozsahu, který bude dostatečným podkladem pro rozhodování o další přípravě stavby a pro zpracování navazující projektové dokumentace stavby.

Studie bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími vyhláškami. Při zpracování Studie budou respektovány platné právní předpisy. (Nejedná se však o územní studii dle § 30 uvedeného zákona).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky