Veřejná zakázka: „Vypracování projekt.dokumentace pro společné řízení a projekt.dokumentace pro provádění stavby, inž.činnost k realizaci akce „Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management DOZP "PATA" v Hazlově, p. o.“, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2425
Systémové číslo: P18V00000426
Evidenční číslo zadavatele: 2/2018
Datum zahájení: 02.08.2018
Nabídku podat do: 03.09.2018 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Vypracování projekt.dokumentace pro společné řízení a projekt.dokumentace pro provádění stavby, inž.činnost k realizaci akce „Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management DOZP "PATA" v Hazlově, p. o.“, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace pro společné řízení (územní a stavební) a pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.
Hlavním předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění dále uvedených činností při projektové přípravě předmětné akce:

1. Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace (výstup této dokumentace v počtu 2 paré v tištěné podobě a 2 nosiče s elektronickou verzí – formáty doc, xls, pdf a dwg).
2. Zpracování projektové dokumentace pro společné řízení (územní a stavební) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech potřebných závazných stanovisek popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, dále stanovisek všech účastníků řízení, popřípadě smluv ve věci vydání společného povolení včetně zpracování a podání příslušného návrhu včetně příloh na vydání povolení a zajištění pravomocného rozhodnutí (výstup této dokumentace v počtu 5 paré v tištěné podobě a 2 nosičů s elektronickou verzí – formáty doc, xls, pdf a dwg).
3. Zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě, která bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou verzí (formáty doc, xls, pdf a dwg) v počtu 5 paré. Dále budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu v nezměněném formátu * xml (uniXML), přičemž popis formátu a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu www.unixml.cz
4. Vypracování podrobného plánu organizace výstavby s řešením problematiky provizorií, s ohledem na plynulý a co nejméně rušený chod školy, na kompletní realizaci v počtu 3 paré a 3 nosičů s elektronickou verzí.
5. Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v počtu 3 paré a 3 nosičů s elektronickou verzí.

6. Provádění výkonu Autorského dozoru při realizaci stavby. Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % celkové smluvní ceny za projektové dokumentace dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
 • IČO: 71175318
 • Poštovní adresa:
  Skalka 60
  35201 Hazlov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508853

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky mohou účastníci doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu DOZP PATA v Hazlově, p.o., Skalka 60 Hazlov 352 01.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky