Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Vypracování projekt.dokumentace pro společné řízení a projekt.dokumentace pro provádění stavby, inž.činnost k realizaci akce „Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management DOZP "PATA" v Hazlově, p. o.“, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby“
Odesílatel Daniel Lindenberg
Organizace odesílatele Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace [IČO: 71175318]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2018 13:04:14
Předmět Výzva k účasti na veřejné zakázce

Vážení dodavatelé
Tímto vás vyzívám k účasti na veřejné zakázce pro naší organizaci pod názvem:
„Vypracování projekt.dokumentace pro společné řízení a projekt.dokumentace pro provádění stavby, inž.činnost k realizaci akce „Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management DOZP "PATA" v Hazlově, p. o.“, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby“

Předem děkuji za zaslané nabídky a těším se na další spolupráci

S pozdravem

Daniel Lindenberg-ředitel


Přílohy
- Vyzva_ZMR_PD_AD.pdf (657.16 KB)