Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
III/21227 Jindřichov
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2020 03.08.2020 10:00
II/212 Nový Kostel
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2020 03.08.2020 10:00
III/22125 Vojkovice - Damice
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2020 03.08.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace k akci - Rekonstrukce objektu Dalovice, Hlavní 174/22
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2020 03.08.2020 09:00
III/21410 Stebnice
podlimitní Příjem nabídek 09.07.2020 31.07.2020 10:00
III/21315 Skalka – Výhledy - Nebesa
podlimitní Příjem nabídek 09.07.2020 31.07.2020 10:00
II/230 Rájov
podlimitní Příjem nabídek 09.07.2020 31.07.2020 10:00
„Úprava zahrady“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2020 24.07.2020 10:00
Zajištění výuky předmětu Řízení motorových vozidel - 2020/2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 03.08.2020 13:00
Nákup služeb podpory produktů VMware
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.07.2020 17.07.2020 10:00
II/194 Valeč - Bošov
podlimitní Příjem nabídek 07.07.2020 30.07.2020 10:00
Servis zařízení s elektrickým pohonem na výjezdových základnách ZZS KVK 2020-2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávky reagencií pro acidobazické analyzátory včetně bezplatné zápůjčky acidobazických analyzátorů
nadlimitní Příjem nabídek 07.07.2020 07.08.2020 11:00
Vybavení hematologických laboratoří KKN
nadlimitní Příjem nabídek 07.07.2020 07.08.2020 10:00
Pořízení osobního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2020 24.07.2020 10:00
všechny zakázky