Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Analýza webového portálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.03.2021 15.03.2021 08:00
Dodávka desinfekčních prostředků pro potřeby ZZS KVK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.03.2021 09.03.2021 10:00
Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.03.2021 23.03.2021 09:00
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2021“
podlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 12.03.2021 10:00
Zajištění financování pro období 2021-2027
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.02.2021 09.04.2021 08:30
ÚKLIDOVÉ PRÁCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2021 01.03.2021 12:00
III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 18.02.2021 11.03.2021 08:30
Eliminace bakterie Legionella Pneumophila
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2021 26.02.2021 10:00
Dodávka simulátoru a TV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2021 26.02.2021 10:00
Učební pomůcky 2021
podlimitní Hodnocení 12.02.2021 02.03.2021 09:00
Služby provozu telefonní ústředny ZZS KVK
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 24.02.2021 10:30
Dodávka vybavení demonstrační laboratoře aplikované techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2021 10.03.2021 09:00
III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky Cheb, Hradiště
podlimitní Hodnocení 09.02.2021 03.03.2021 08:30
Zajištění provozu ZOS KVK 2021-2022
podlimitní Hodnocení 08.02.2021 24.02.2021 10:00
Modernizace mostu ev. č. 210 41 - 3 Dolní Rotava
podlimitní Hodnocení 04.02.2021 25.02.2021 08:30
všechny zakázky