Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Karlovarské inovační centrum – zpracování studie proveditelnosti“
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2022 19.10.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace ke zpracování projektové dokumentace akce: ISŠTE Sokolov – Revitalizace sportovní haly, rok 2022
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2022 18.10.2022 10:00
Realizace zateplení a zhotovení nové omítky budovy v Sokolově, K. H. Máchy 1276
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2022 21.10.2022 09:00
Silnice II/217 Bezpečnostní protismyková úprava krytu vozovky
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2022 13.10.2022 08:30
Dodávka do učeben IT a aplikované techniky
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 18.10.2022 09:00
Silnice III/2124 Bezpečnostní protismyková úprava vozovky Šabina, km 5,710 - 5,960
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 12.10.2022 08:30
Výměna síťových přepínačů v TCKK
Karlovarský kraj
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 13.10.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace „Marketingový brief: Staň se lékařem v Karlovarském kraji“
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2022 05.10.2022 10:00
Externí praní pro dobu rekonstrukce
Karlovarský kraj
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 11.10.2022 09:00
Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2022-2024
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2022 18.10.2022 10:00
ReactEU-98-KV_Operační stoly
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 31.10.2022 11:15
ReactEU-98-KV_Infuzní technika
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 07.11.2022 10:00
ReactEU-98-KV_Monitorovací systém
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 31.10.2022 10:45
ReactEU-98-KV_Lůžka pro intenzivní péči
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 31.10.2022 10:30
ReactEU-98-KV_Robotické rameno
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 31.10.2022 10:15
všechny zakázky