Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nový výstavní mobiliář
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 02.07.2021 10:00
„Obchodní akademie Karlovy Vary – oprava tělocvičny“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 02.07.2021 10:00
Zajištění služby přepravy žáků a pedagogů - IKAP2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 29.06.2021 08:00
Víceúčelové obráběcí centrum pro ISŠ Cheb
podlimitní Příjem nabídek 09.06.2021 24.06.2021 09:00
ZZS Karlovarského kraje – agregát Horní Slavkov - 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 24.06.2021 10:00
Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 19.07.2021 10:00
Dodávky přířezů z buničité vaty
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 17.06.2021 15:00
Rekonstrukce střech – školička, administrativní budova a hlavní budova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2021 29.06.2021 09:00
Nákup licencí - prodloužení platnosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 14.06.2021 10:00
Rekonstrukce objektu Hlavní 174/22 Dalovice - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2021 16.06.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace ke zpracování projektové dokumentace akce: ISŠTE Sokolov – Revitalizace sportovní haly
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2021 18.06.2021 08:00
Senior Pas 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 14.06.2021 09:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXIII - Část 51 veřejné zakázky - Vyšetřovací svítidla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2021 01.07.2021 10:00
Rekonstrukce datových rozvodů II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2021 23.06.2021 08:30
Předběžná tržní konzultace - Majetkový portál
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2021 10.06.2021 10:00
všechny zakázky