Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2020 20.04.2020 10:00
Nákup 4 ks osobních motorových vozidel pro PO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 17.04.2020 10:00
„Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok“
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 21.04.2020 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020-2024
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 24.04.2020 10:00
Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 13.04.2020 10:00
Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 15.04.2020 10:00
II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany, přeložka serpentiny
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2020 28.04.2020 10:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXII/B – T-0715 Kabina audiometrická
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2020 02.04.2020 11:00
III/21035 a III/20912 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 5 a 6
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2020 16.04.2020 08:30
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXI/B
nadlimitní Příjem nabídek 13.03.2020 14.04.2020 11:00
Nákup dvou automobilů – 1 x automobil devítimístný a 1 x osobní automobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2020 03.04.2020 10:00
Obnova maintenance CheckPoint
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 18.03.2020 12:00
„Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce"
podlimitní Hodnocení 10.03.2020 03.04.2020 09:00
Nákup služebního vozidla KARP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2020 26.03.2020 12:00
Radiostanice pro potřeby ZZS KVK
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 20.03.2020 10:00
všechny zakázky