Veřejná zakázka: Stavební úpravy učebny Gymnázia Ostrov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3028
Systémové číslo: P19V00000373
Datum zahájení: 27.06.2019
Nabídku podat do: 11.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy učebny Gymnázia Ostrov
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy prostor Gymnázia Ostrov na adrese Studentská 1205, 36301 Ostrov, jejichž účelem je zřízení nové multifunkční přírodovědné učebny včetně kabinetu.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména:
• Stavební úpravy dle technické specifikace zpracované projektantem Hanou Skopovou, odborným autorizovaným projektantem, autorizace ČKAIT č. 0300572, se sídlem Na vyhlídce 27, Karlovy Vary, IČO: 13879294, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami č. 1 a č. 4 této výzvy k podání nabídek.
• Provedení stavební úpravy budovy Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace na Studentská 1205, 36301 Ostrov.
Detailní předmět plnění je obsažen v technické specifikaci, která je přílohou č. 4 této výzvy k podání nabídek, a dalších přílohách této výzvy k podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 675 945 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium Ostrov
 • IČO: 49753771
 • Poštovní adresa:
  Studentská 1205
  36301 Ostrov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Studentská 1205
36301 Ostrov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy