Profil zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00574660
  • Adresa:
    Závodní 390/98c
    360 06 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512382
  • Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.vhodne-uverejneni.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2022-2024
podlimitní Zadáno 20.09.2022 18.10.2022 10:00
Bezpečnostní audit a penetrační testy pro projekt „Informační technologie ReactEU Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ reg.č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016350
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2022 16.09.2022 10:00
Servis zařízení s elektrickým pohonem na výjezdových základnách ZZS KVK 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 22.08.2022 10:00
Příprava zadávacích podmínek a organizace veřejné zakázky projektu Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 04.07.2022 10:00
Služby konzultace a odborného dozoru realizace projektu „Informační technologie ReactEU Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ reg.č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016350
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2022 10.06.2022 10:00
Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 20.05.2022 10:00
Jednorázové dýchací okruhy k ventilátorům Oxylog
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 02.05.2022 10:00
Technická vozidla pro ZZS KVK
nadlimitní Zadáno 13.04.2022 30.05.2022 10:00
Speciální vozidla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 11.03.2022 18.04.2022 10:00
Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2022 22.03.2022 10:00
Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, část C. Osobní ochranné pracovní prostředky
nadlimitní Zadáno 09.02.2022 16.03.2022 10:00
Polygon - kurzy bezpečné jízdy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2022 18.01.2022 10:00
Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 15.10.2021 29.11.2021 10:00
Malování výjezdových základen ZZS KVK
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 13.10.2021 10:00
Pronájem mobilní pracovní aplikace pro ZZS KVK
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 18.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016