Veřejná zakázka: Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 2024-2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7256
Systémové číslo: P24V00000157
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-016220
Datum zahájení: 17.04.2024
Nabídku podat do: 08.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 2024-2026
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě, které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku spotřebního zdravotnického materiálu pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka spotřebního zdravotnického materiálu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s požadavky výzvy k podání nabídek, zejm. přílohou Technická specifikace, po dobu 2 let ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy.

Předmět plnění veřejné zakázky je s ohledem na jeho povahu rozdělen na části s tím, že účastník může podat nabídku na jednu, druhou, nebo obě části veřejné zakázky. Rámcová dohoda na každou část veřejné zakázky bude uzavřena s jedním účastníkem.

část A. Zdravotnický materiál pro intenzivní péči
část B. Ostatní zdravotnický materiál

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 314 569 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00574660
 • Poštovní adresa:
  Závodní 390/98c
  360 06 Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512382

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy