Veřejná zakázka: Zajištění výuky předmětu Řízení motorových vozidel - 2020/2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 3763
Systémové číslo: P20V00000394
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 03.08.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění výuky předmětu Řízení motorových vozidel - 2020/2021
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je zajištění výuky předmětu Řízení motorových vozidel pro 1 třídu (30 žáků) 3. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy ve školním roce 2020/2021 v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně, tj. celkem 36 hodin (teorie) + 34 hodin praxe (jízdy, údržba, zdravotní výuka).

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění. Detailní podmínky bude upravovat smlouva o dílo, jejíž vzorové znění je součástí zadávací dokumentace.

Předpokládaný počet žáků je 30, počet bude upřesněn dle aktuálního stavu žáků u zadavatele v září 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 10 496 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
 • IČO: 00574384
 • Poštovní adresa:
  Hlavní 114/29
  36263 Dalovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
osobně nebo doporučeně poštou na adrese:
Střední škola logistická Dalovice, p. o.
Hlavní 114/229
362 63 Dalovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy