Veřejná zakázka: Sklep zámku – stavební práce II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1864
Systémové číslo VZ: P17V00000656
Datum zahájení: 09.10.2017
Nabídku podat do: 25.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sklep zámku – stavební práce II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Zakrytí a demontáž stávajících čidel elektrického požárního systému , bourací práce na označených příčkách, bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic, demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů a šachet, odstranění ocelových výpustí pro větrání, odstranění stávajícího vodovodního uzávěru a zaslepení potrubí. Odvoz vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za jeho uložení. Zdravotechnika – demontáže stávajících novodurových trub pro kanalizaci, demontáž potrubí pro rozvod vody v plastu i rozvody vody v pozinkových trubkách. Dále demontáže armatur závitových i přírubových včetně demontáže hydrantu a odvoz vybouraného materiálu. Ústřední vytápění – demontáže ocelových trubek závitových, zaslepení vývodů, demontáže potrubí z měděných trubek do DN 35x1,5 mm. Opravy rozvodů potrubí – zaslepení. Demontáže otopných těles litinových článkových včetně armatur. Otopná tělesa, ocelové a měděné potrubí bude vše předáno objednavateli nebo bude určeno kam odvést materiál !!! Dále se provede demontáž dřevěných stěn plných. Ochrana čidel proti poškození. Obalení do folie. Ochrana stávajících oken včetně rámů a parapetů. Dodavatelem bude provedeno takové opatření aby nedošlo k poškození stávajících prostor sklepa, podlah nebo ostatních konstrukcí. Při bouracích pracích kolem historických omítek bude přítomen zaměstnanec Národně památkového ústavu v Lokti a pracovník Muzea Sokolov !!!

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 • IČO: 72053801
 • Poštovní adresa:
  Zámecká 1
  35600 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zámecká 1
35600 Sokolov

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky