Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Adresa:
    Chebská 282
    35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 509762
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_185.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/210 Statické zajištění silnice Jindřichovice - Rotava
podlimitní Zadáno 01.11.2023 22.11.2023 08:30
Zajištění autorského dozoru na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2023 01.11.2023 08:00
Stanovení celkového množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích na silnících II. a III. třídy v Karlovarském kraji, pro období 2024 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2023 15.11.2023 08:30
Zajištění úklidových prací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2023 31.10.2023 13:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2023 26.10.2023 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2023 07.11.2023 08:30
Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez
podlimitní Zadáno 23.10.2023 16.11.2023 08:30
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2023 31.10.2023 08:30
Audit bezpečnosti ve stupni projektové dokumentace: II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání v km 44,47 - 45,46, úsek C
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2023 13.10.2023 14:00
Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS): II/212 Modernizace silnice Stará Voda
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2023 25.10.2023 08:30
Projektová dokumentace - technická studie: II/209 a II/222 Silniční obchvat Chodov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 18.10.2023 08:30
Výkon autorského dozoru na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 209 011a Nové Sedlo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2023 26.09.2023 11:00
Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS): II/210 Statické zajištění silnice Rotava a II/218 Statické zajištění silnice Kraslice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 27.09.2023 08:30
Modernizace mostu ev.č. 209-011a Nové Sedlo - Loket
podlimitní Zadáno 17.07.2023 16.08.2023 10:00
Operativní leasing automobilů KSÚS KK 2024 - 2028
podlimitní Zadáno 13.07.2023 02.08.2023 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››